Biznisnova produkt

11949264_1025870424110240_1049149544598548654_n

Socijalno privredna aktivnost “Biznisnova produkt” nastalo je iz potrebe i želje da pomognemo nezaposlenim sugrađanima u procesu samozapošljavanja i ostvarivanju prihoda ili dodatne zarade kroz njihovo sposobljavanje za bavljenjem pčelarstvom, otkupom meda i proizvoda od meda.

Kroz Biznisnova produkt – bagremov med, promovišemo društveno odgovorno poslovanje, podstičemo zaštitu životne sredine i podržavamo koncept socijalnog preduzetništva.

Zašto baš med?

Prilikom analize poljoprivrednih potencijala i mogućnosti povećanja konkurentosti domaće privrede dolazi se do zaključka da postoje veliki potencijali za izvoz i proizvodnju meda u našoj zemlji. Med je specifičan proizvod velikih nutritivnih i lekovitih svojstava za čiju proizvodnju je neophodni odredjeni ekološki standardi i preduslovi koji se tiču zdrave ili približno zdrave i nezagadjenje prirodne okoline. Srbija trenutno ima rastući trend u broju košnica uzrokovan izmedju ostalog i tranzcionom krizom i nezaposlenošću gde veliki broj ljudi pokušava da nadje način da zaradi i preživi.

Sa kakvim se problemima suočavaju pčelari?

Razvoj pčelarstva u Vojvodini (Republici Srbiji), uz sve specifičnosti ovog zanimanja nije široko rasprostranjeno (svega 20% mogućih kapaciteta je iskorišćeno) iako je poslednjih godina izražen porast broja pčelinjaka i pčela.

Problematika razvoja pčelarstva u Vojvodini se ogleda kroz manji interes mladih za bavljenjem ovim specifičnim zanimanjem, podstaknuto nedostatkom znanja o novim metodama pčelarenja, nedostatkom znanja o relevantnim zakonskim regulativama i standardima, kao i o mogućnostima stvaranja profita u ovoj delatnosti. Takodje, prisutan je nedostatak znanja iz oblasti novih tehnologija i receptura neophodnih za izradu preparata na bazi pčelinjih proizvoda.

Jedan od problema koji prati proizvodnju i prodaju meda jeste što U prodavnicama i na pijacama prodaju se velike količine meda sumnjivog kvaliteta, napravljenog od kukuruznog sirupa koji nema ukus, aromu i svojstva pravog meda. Pre nekoliko godina je svaka peta tegla meda u Srbiji bila falsifikat, odnosno glukozno fruktozni sirup kome se dodaju enzimi i arome.Danas su opticaju nešto manje količine falsifikovanog meda, ali ga i dalje ima.

Pčelari su sve češće suočeni sa ovom pojavom, koja ih obeshrabruje, i sve ređe nude med našem tržištu zbog nelojalne konkurencije koja obara cenu na tržištu ispod proizvođačke cene pravog meda, te svoj med sve više daju za izvoz.Tako građani EU sve više jedu pravi srpski med, a naši građani sve manje imaju mogućnost pravog izbora, ili često posežu za jeftinim proizvodom, koji često uopšte nije med.

Kako probleme rešiti?

Velika mogućnost rešavanja problema nezaposlenosti, kao osnovnog problema u našoj zemlji, može se unaprediti razvijanjem i podrškom razvoju ove specifične oblasti koja iz hobija može prerasti u ozbiljan posao. Značaj ovoj oblasti pruža i prirodno okruženje, koje inicira mogućnosti za razvoj ove privredne grane a za dalje unapredjenje ovog tradicionalnog zanimanja neophodan je kontinuitet u informisanju, stručnom usavršavanju i prenosu znanja novim generacijama. Ovom aktivnošću podjednako uspešno mogu da se bave i marginalizovane kategorije ljudi, koje se po pravilu teže zapošljavaju kao na primer lica sa invaliditetom, mladi, pripradnici Romske nacionalne zajednice, žene, starija lica i sl.

Takođe, različitim državnim subvencijama podstiče se ova delatnost (kao na pr. 500 dinara subvencija po košnici i bespovratna sredstva/nekomercijalni krediti za nabavku opreme) a ohrabruje i činjenica da je med proizveden u našoj zemlji visoko cenjen u EU i ostalim zemljama, te da postoje realni uslovi za izvoz ovog proizvoda.