Od ideje do Evrope – iskusi pa nauči druge preduzetništvu

SLO23910

U okviru programa Erazmus plus Evropske komisije, a u saradnji sa 9 partnerskih organizacija širom Evrope, Biznisnova je započela realizaciju projekta “Od ideje do Evrope” koji ima za cilj da motiviše, obuči i podrži preduzetničke ideje nastavnika, edukatora, omladinskih ranika i ostalih koji se bave mladim ljudima pružajući im internacionalno iskustvo.

Od 1. marta 2016. godine otvoren je konkrurs za 2 učesnika/ce na ovom projektu koji će imati priliku da steknu znanja i veštine od međunarodnih trenera, povežu se sa kolegama iz drugih zemalja, dobiju podršku i prave informacije za upravljanje poslovanjem i učestvuju u kreiranju dokumentarnog filma o preduzetničkim idejama edukatora Evrope.

Troškovi obuke, mentorstva, puta, smeštaja i hrane biće pokriveni  kroz program Erazmus plus Evropske komisije u skladu sa pravilima ovog programa.

Projekat neće finansijski podržati preduzetničke ideje ali će kroz stručnu obuku i vođenje omogućiti da se finsnijska podrška za ideje nastale u okviru projeta pronađe.

Dva učesnika/ce iz Srbije pohađaće obuke u vidu 3 modula i to:

01-06 juna 2016. godine
MODUL 1 – obuka u Novom Sadu
Definisanje ideje, ciljeva i upravljanje rizicima za otpočinjanje biznisa

U okviru ovog modula učesnici/ce će razvijati ideje i diskutovati o potencijalnim rizicima započinjanja samostalnog biznisa u svojoj matičnoj zemlji. Isto tako, oni će naučiti kako da sprovedu manje istraživanje tržišta, a zatim izložiti svoje ideje koje će podeliti sa drugima te napraviti izbor najboljih. Biće formirani timovi kako bi se što bolje analizirala uloga i zahtev tržišta a učesnici/ce će neučiti kako da naprave produktivan biznis plan. Svi moduli će uključiti i gostovanja specijalnih govornika/ca – uspešnih poslovnih ljudi iz gradova u kojima će se realizovati moduli.

26-31 avgusta 2016
Obuka u Solunu, Grčka
MODUL 2
Marketing i budžetiranje
Učesnici će upoznati osnovne principe marketinga i definisati marketing strategiju za svoje poslovanje. Pored toga, radiće na svojim prodajnim i veštinama donošenja odluka, upoznaće se sa osnovnim principima vođenja budžeta i razvoja finansijskog plana.

Oktobar 2016
Obuka u Briselu, Belgija
MODUL 3
Kompletiranje, finalizacija i predstavlja biznis plan
Treći modul će biti organizovan kao prilika da se dovrše biznis planovi, urade završne analize zakonskih uslova i uslova kancelarija za registraciju prilikom samozapošljavanja i otvaranja malog biznisa. Učesnici/ce će moći da započnu zajedničke poslove i razviju svoj akcioni plan za narednih 6 meseci, počev od dana nakon završetka obuke.

Nakon pohađanja sva tri modula u narednih 6 meseci učesnici će uz onlajn mentorsku podršku raditi na realizaciji svojih poslovnih ideja i učestvovati u dokumentarnom filmu.
Kao završnu aktivnost učesnici će biti u obavezi da održe obuku za mlade ljude kada će preneti svoje iskustvo o preduzetničkom poduhvatu i na taj način mlade upoznati sa preprekama i potencijalima samozapošljavanja.

Uslovi prijave:

  • na ovaj konkurs mogu da se prijave nastavnici, vaspitači, omladinski/socijalni radnici ili bilo koji drugi profesionalci koji rade sa mladima
  • kandidati moraju biti stariji od 18 godina, gornja granica ne postoji
  • kandidati moraju biti spremni da budu aktivni članovi zajednice
  • kandidati moraju da govore engleski jezik na konverzacijskim nivou
  • kandidati moraju da podnesu svoju poslovnu ideju i obrazlože je
  • kandidati moraju pokazati motivaciju i sposobnost da vode svoj biznis
  • kandidati moraju biti spremni da učestvuju u obrazovanju i mentorskim aktivnostima u okviru projekta, kao i u realizaciji dokumentarnog filma o projektu
  • poslovne ideje koje zahtevaju partnerstva će biti posebno podržane
  • kandidati moraju biti spremni da organizuju najmanje jednu radionicu sa mladim ljudima na temu preduzetništva tokom ili posle treninga.
  • kandidati moraju dolaziti iz jedne od zemalja koje su partneri na projektu (Crna Gora, Slovenija, Poljska, Grčka, Srbija, Belgija, Albanija, Bugarska, Italija ili Nemačka)

Ukoliko ispunjavate propisane uslove i zaintersovani ste, popunite formular koji možete preuzeti OVDE i pošaljite ga najkasnije do 1. aprila 2016. na imejl idea2europe@gmail.com.

Rezultati konkursa biće poznati do 15. Aprila na sajtu www.idea2europe.org.

Zakasnele i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve dodatne informacije pogledajte sajt www.idea2europe.org ili se obratite na imejl adresu idea2europe@gmail.com I socijalne mreže

Facebook https://www.facebook.com/idea2europe/
Twitter https://twitter.com/idea2europe

No Comments Yet.

Leave Your Comment