Šta je za nas novo poslovanje

Gulf+Coast+Business+New+Venture+DevelopmentRetki su oni koji put do ostvarenja svojih finansijskih ciljeva započinju izgrađivanjem sebe i svojih darova. Novi biznis, novo poslovanje, dolazi od svesti. Promeniti svoju finansijsku situaciju danas zahteva promenu svesti, jer predan i vredan rad je uslov, ali vrlo često nije dovoljan.

Biznisnova je mreža sastavljena od ljudi koji su bili, i sada su, zahvaćeni preduzetničkim žarom, dubokim uverenjem da njihova ideja može da ponudi vrednost koja će ispuniti potrebe određenog segmenta ljudskog društva. Sa potpunom svešću da je doprinos društvu daleko veći od doprinosa “tržištu”.

Dozvolite da budem potpuno otvoren: veoma često čujemo da ljudi pričaju o “tržištu”, i “tržišnim pravilima igre”. Ako se ostave po strani prodajne i marketinške tehnike, i sve ono što može da se nauči o plasmanu, promociji, određivanju uspeha na osnovu prototipa proizvoda; ako se ostave po strani svi inženjerski mehanizmi da se sam proizvod unapredi, vrlo je malo toga što može da se proglasi “tržišnim” a da nema negativan prizvuk.

“Tržišno” je, kažu, “opravdano”, koristiti javnu poziciju za ostvarenje privatnih ciljeva. Takođe, “tržište zahteva”, a veoma često i “politika nalaže”, da se opasno promene, ponekad i da se odustane, od prvobitno zadatih kriterijuma, u zamenu za nekakvu nagradu, ili obećanje nagrade. Ovakvi motivi donosilaca odluka teško se mogu opravdati samom odlukom, i spadaju u jedno od osnovnih tumačenja fenomena korupcije. Haotične situacije, ratovi, nepogode, svi oni trenuci kada su ljudi dezorganizovani i dezorjentisani i kada su uključene velike sume novca u rešavanje problema, pogoduju korupciji. I pored toga, korupcija nastavlja da opstaje i nagriza društvo.

Ništa kao korupcija ne može da uguši preduzetnički duh. Korupcija je strategija udaraca ispod pojasa.

Sve strategije nastupa na tržištu, ukoliko je prisutan značajan stepen korupcije, ne mogu a da ne devalviraju. I u tom svetlu postoji napor u društvu da se prepozna dobrobit filantropije, onih koji dobrovoljno daju zajednici radi ispunjenja zajedničkih ciljeva. Ni to nije slučajno: najveća greška filantropije je bila u opasnosti da se ljudima daje riba, umesto da ih se nauči umeću pecanja.

U ovoj 2015. godini mi u Biznisnovi, centru za prokativno poslovanje, želimo da prikažemo koje su dobrobiti filantropije, i koja je uloga volontera u novoj stvarnosti koju zajedno gradimo. Novo poslovanje nema za cilj novac.  Smatramo da je novac izraz svesti, posledica promene svesti i na kraju dana sporedan efekat onoga što radimo. Od 2012. godine Biznisnova je posvetila svoje resurse zajedništvu i jačanju lokalnih zajednica, podsticanju lokalnog preduzetništva, i svesti da nas korupcija vraća nekoliko koraka unazad.

Tokom 2015. godine imamo u planu da septembar obeležimo temom filantropije. Uz to, najmanje nekoliko naših seminara baviće se temom volontiranja i dobrobiti od ove aktivnosti.
Biznisnova za glavnu aktivnost ima unapređenje poslovanja i preduzetništva.
Cljevi seminara, treninga, savetodavno-mentorskog rada i kampanja koje organizuje i sprovodi Biznisnova su motivacija, razvijanje proaktivnih stavova i unapređenje znanja i veština, povezivanje pojedinaca sa uspešnim i inspirativnim osobama iz poslovnog okruženja, sa teritorije Srbije i celog sveta, podsticanje međunarodne saradnje, i senzibilizacija javnosti i zagovaranje povoljnijih i stabilnijih uslova za zapošljivost i preduzetništvo.

Rodoljub Oreščanin

No Comments Yet.

Leave Your Comment