Programi ličnog i profesionalnog razvoja

Programi ličnog i profesionalnog razvoja namenjeni su svim odraslim ljudima koji imaju svakodnevne probleme življenja, pronalaženja posla, upravljanja karijerom i žele da unaprede svoje komunikacijske veštine, povećaju nivo samopouzdanja i nauče kako da uspešno vode svoj posao i karijeru.

U okviru ovog programa Biznisnova zainteresovanima nudi niz kurseva i obuka koje vode renomirani i iskusni stručnjaci iz zemlje i inostranstva. Do sada realizovani programi su:

1. Asertivni trening Bačka Palanka (decembar 2012. godine)

2. Kreator a ne žrtva – Pol Diorio
Korak do korak do uspeha – En Benkroft
Mesto i vreme: 03.02.2015. godine, Otvoreni Univerzitet u Subotici
partner: Kancelarija za mlade Grada Subotica

Isti teme i isti gosti su održali predavanje i u Novom Sadu u prostorijama Biznisnove

3.Psihologija upravljanja novcem
03.03,2015., Kulturni centar Novog Sada

4. Prezentacija Nacrta Akcionog plana za mlade Grada Novog Sada 2015-2018 na Univerzitetu u Novom Sadu,19.02.2015.

5. Biznisnova je bila uključena u izradu Akcionog plana za mlade 2015-2018 Grada Novog Sada i jedna od aktivnosti je bila i upoznavanje mladih sa ovim strateškim dokumentom
6. Predavanja u okviru projekta Soft Skill Academy
Maj, 2015., Univerzitet u Novom Sadu

7. Strukturalni lični brending
predavač: Predrag Filipović
07.09.2015, prostorije Biznisnove

8. Upravljanje projektnim ciklusom
Predavači : Marija Prokopić i Jelena Vukičević
održano više od 10 ovih seminara tokom 2014/2015

9. Finansijske berze i kako zaraditi novac na njima
Dva predavanja tokom juna i septembra 2015.
Predavač: Karolj Kunoš

10. Izrada poslovnog plana
predavačica: Aleksandra Pavićević
više od 8 treninga tokom toko 2014/2015

11. Franšizing kao model otpočinjanja sopstvenog biznisa
Predavačica: Milica Stanković
maj 2015

12. Značaj neverbalne komunikacije
Predavač: Marko Burazor
16.12.2014.

13. Life coach predavanja: En Benkroft i Pol Diorio
Kulturni centar Novog Sada, septembar 2014

14. Uspešna i fer prodaja
Predavač: Kevin Foks
Američki kutak, 19.09.2014

15. Kako živeti u finansijskoj slobodi?
Predavač: Piter Brisko
23. 05. 2014. u 19h, Tribina mladih, Katolička porta 5, Novi Sad.

16. Promocija knjige SVETLO, SO I POSLOVNI SVET
21.02.2014, Route 66

17. Programiranje U HTML & CSS jeziku
Predavačica: Marijana Rackov
*u okviru projekta Woman in IT2, 25.11.2015.
18. Sadržaj i Content marketing
predavač: Aleksandar Radukin
*u okviru projekta Woman in IT2, 24.11.2015
19. Kako započeti i uspešno razviti online karijeru?
predavač: Boris Hegediš
*u okviru projekta Woman in IT2, 24.11.2015

20. Predavanje u okivru škole životnih veština
predavačica: En Benkroft
Bačka Palanka, 08.11.2012.

Ovaj servis nije otvoren za komentare.