Biznisnova Projekti

Projekti koje sprovodi Biznisnova jesu osmišljene i struktuirane aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje položaja različitih ciljnih grupa kao i njihovo osnaživanje da budu proaktivni i kreativni članovi društva. Sa ovim ciljem Biznisnova realizovala je samostalno i u partnerstvu sa brojnim organizacijama i institucijama sledeće projekte:

1. Sitnice koje posao znače

Period implementacije: 01.09.-31.12.2012. godine
Donatori: Grad Novi Sad, Gradska uprava za sport i omladinu
Partneri: Fakultet za sport i turizam TIMS i lokalna kancelarija međunarodne studentske organizacije AISEC Serbia

Opis projekta: cilj projekta bio je da da doprinos zapošljivosti mladih studenata/kinja iz Novog Sada kroz razvijanje znanja i veština iz oblasti aktivnog traženja posla i planiranja karijere. 40 studenata i studentkinja je razvilo svoja znanja i veštine u sledećim oblastima: aktivno traženje posla (pisanje CV-a i motivacionog pisma, razgovor sa poslodavcem, teorijska i praktična priprema za intervju za posao), samozapošljavanje, kreiranje ličnog plana profesionalnog razvoja.

Sitnice koje posao znače

2. Proud to be European – The importance of active citizenship

Period implementacije: avgust 2015- decembar 2015

Nosilac projekta: Linum Foundation (Hungary)

Partneri: Biznisnova – centar za proaktivno poslovanje i 10 organizacija civilnog društva iz sledećih zemalja: Crna Gora (Građanska alijansa), Hrvatska (Univerzitet Split), Slovenija (Centar za Nove Medije, Nova Gorica), Albanija, Bosna i Hercegovina, Poljska, Slovačka (The Carpathian Foundation), Češka, Makedonija (Institut za demokratiju), Mađarska (Central European University),Ukrajina

Donator: CEI – Centarl European Initiative

Opis projekta:

Teme u okviru ovog projekta bile su manjine i izolovane zemlje – razmena iskustava između NVO i primeri dobre prakse; Mladi u EU; skretanje pažnje javnosti na Centralno Evropsku inicijativu i Višegrad kooperaciju; motivacija građana da reaguju i sarađuju.

proud to be europian

3. Slika jača od hiljadu reči – Izložba fotografija za inkluzivnu i tolerantnu zajednicu

Period implementacije: septembar- novembar 2015. godine
Donator: Grad Novi Sad, Exit fondacija u sklopu “Open Days” konkursa
Opis projekta:
Opšti cilj projekta bio je da osnaži i podstakne mlade koji žive ili borave u Novom Sadu da aktivno i kreativno učestvuju u borbi protiv diskriminacije, kao i povećanje osetljivosti zajednice prema njihovim problemima i potrebama, ali i vrednostima i potencijalima. Ukupno 15 mladih je učestvovalo u projektu.

Timski rad učenika i nastavnika oš „Jovan Popović“ iz Novog Sada

Ovaj servis nije otvoren za komentare.