Biznisnova izdavaštvo

Od samog svog osnivanja Biznisnova je pokrenula izdavačku delatnost koja se bavi objavljivanjem knjiga stranih i domaćih autora iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. U skladu sa profilom i ciljevima, našu izdavačku produkciju vidimo kao platformu za promišljanje, dekonstrukciju starih i produkciju novih pogleda na svet kao i za kritičko mišljenje i istraživanje različitih fenomena unutar društva.

Do sada je pod okriljem Biznisnova izdavaštva prevedene knjiga Freda Ketervuda “Svetlo, so i poslovni svet” a u najavi su prevodi još nekoliko stranih knjiga.

O knjizi Freda Ketervuda “Svetlo, so i poslovni svet”

Ova knjiga je suviše štura da da sveobuhvatne i opsežne odgovore na svu kompleksnost naše unutrašnje krize, ali i dovoljno smela i odlučna da nas prodrma i natera da pogledamo u samu srž problema – tamo gde počinje truljenje i odakle zaudara – u ljudsku pohlepu koja je jezgro korupcije!

„Problem našeg društva nije bujanje zla, već nedostatak aktivnog prisustva dobra.“ Moja duboka želja je da inspirisani stranicama koje su pred nama, donesemo čvrstu odluku da postanemo deo „aktivnog dobra.“

Ovaj servis nije otvoren za komentare.